Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is mede afhankelijk van hoeveel fysiotherapiebehandelingen er vergoed worden vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Informatie hierover vindt u bij uw zorgverzekeraar. 

    Aandoeningen die niet op de chronische lijst staan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaan niet ten koste van het eigen risico.

    Wanneer het een aandoening betreft die op de chronische lijst staat worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering en vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit kan dan ten koste gaan van uw eigen risco.

    Bij enkele chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Wij kunnen u daarover informeren.